Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Engelberg

Dane:
Pe?na nazwa: Du?a Titlis
Miasto: Engelberg
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Punkt s?dziowski: 132 m
Rekord: 138 m
Aktualny rekordzista: PETTERSEN Sigurd
Data rekordu: 2003-12-20
Ilo?? skoczni w mie?cie: b.d.
Nachylenie progu: 10.5 st.
Wysoko?? progu: 3.2 m
D?ugo?? rozbiegu: 123 m
Nachylenie zeskoku: 38 st.
?rednia v na rozbiegu: 92 km/h
Rok konstrukcji: 1910
Pojemno?? stadionu: 20
Info o Skoczni:

Engelberg by? jednym z pierwszych miejsc w Szwajcarii, kt鏎e posiada?y skoczni? narciarsk?. W jej rozwoju od pocz?tku uczestniczy? miejscowy klub narciarski. Pierwszy tutejszy konkurs, w kt鏎ym wzi??o udzia? 10 skoczk闚 odby? si? w 1904 roku w obecno?ci niewielkiej ilo?ci widz闚. W tym samym roku generalne zgromadzenie klubu przyzna?o kredyt 133 frank闚 i 50 czarnych koni na budow? nowej skoczni, Saindrainschanze. 荑czesny prezydent klubu w corocznym podsumowaniu finansowym za sezon 1907/08 wyra?a? rado?? z powodu stworzenia obiektu "wszechczas闚" - jak si? wyrazi?. Niestety ju? po kilku latach okaza?o si? ze skocznia jest przestarzala...

Wtedy zdecydowano o budowie skoczni Titlis. Ju? 4 lata p?niej, po tragicznym konkursie, w czasie kt鏎ego zgin?? jeden skoczek, a kilku zosta?o rannych, musia?a zosta? poddana przebudowie. Wspomniana Sandrainschanze by?a jeszcze wielokrotnie poddawana transformacjom, Titlisschanze r?nym korektom, jednak ?adna nie odpowiada?a ju? obowi?zuj?cym standardom. Z tego powodu w 1964 podj?to decyzj? o budowie ?redniej skoczni, Kleintitlisschanze, na kt鏎ej odby?o si? nawet kilka nocnych mi?dzynarodowych konkurs闚. 3 lata p?niej powsta?a jeszcze jedna skocznia, Bubenschanze. Niestety brak utalentowanych skoczk闚 stawa? si? coraz bardziej dotkliwy. Po M? w Lahti w 1938 miasto ju? zamierza?o zrezygnowa? z organizowania mi?dzynarodowych konkurs闚. Zapobieg?a temu szybka reakcja klubu, kt鏎y dowiedziawszy si? o o niebezpiecznych zamierzeniach w?adz Engelberga, przedstawi? projekt du?ej skoczni Titlis... 荑czesny prezydent klubu Theddy Amstutz za wszelk? cen? chcia? unikn?? przy planowaniu i konstruowaniu obiektu starych, a? zanadto ju? znanych pomy?ek budowlanych. Z tego te? powodu projekt kalkulacyjny in?yniera Giacomo Baldissery zosta? uzupe?niony komputerowymi obliczeniami wykonanymi w 5 miesi?cy (co by?o sytuacj? bez precedensu) przez rodzime firmy Oscara Menii i Franza Odermatta. Przekraczaj?ce 300 000 frank闚 koszty konstrukcji zdobyto dzi?ki przer?nym operacjom finansowym oraz chojnym darom przyjaci? i sponsor闚. W 1971 na posiadaj?cej nowy statut skoczni Du?ej Titlis odby?y si? pierwsze zawody(w ramach Swiss Springer Tour).

Oko?o 14 lat p?niej skocznia nie odpowiada?a ju? zrewidowanym wymogom FIS. W celu zdobycia homologacji konieczne by?y globalna reorganizacja i modyfikacja obiektu. Bud?et tych prac wynosi? 350 000 frank闚. Kiedy odm闚iono kredytu (na 100 000 frank闚), nad klubem zawis?y czarne chmury. Na 26 lutego 1984 by? zaplanowany konkurs dru?ynowy. Jego supervisorzy nie mieli wyboru - musieli zabra? si? do pracy na w?asne ryzyko. Du?o pomogli tutaj prywatni dawcy, kt鏎ych wsparcie podtrzymywa?o organizator闚 konkursu na duchu i wzmacnia?o si? w wierze, ?e takie miejsce jak Engelberg potrzebuje odpowiedniej skoczni narciarskiej. W ko?cu jednak otrzymali 30 000 frank闚 kredytu a ich odwaga zosta?a wynagrodzona - konkurs odni鏀? sukces organizacyjny.

Od tamtego czasu skocznia kilkakrotnie musia?a by? dostosowywana do zmieniaj?cych si? standard闚 FIS. Dzi? ta skocznia "z przesz?o?ci?" jest jedn? z najwi?kszych naturalnych skoczni na ?wiecie. Zaczyna si? ju? m闚i? o Igrzyskach Olimpjskich 2010. Engelberg odpowiedzia? pozytywnie na ankiet? dla kandydat闚.

Odbywaj? si? tu zawody Pucharu ?wiata i Pucharu Kontynentalnego. W mie?cie istnieje klub S.C. Engelberg.
Dane Kontaktowe Klubu:

Ski-Club Engelberg
Veranstaltungs GmbH Engelberg
6390 Engelberg

Tel.: +41 (41) 639 77 77
Fax: +41 (41) 639 77 66

adres email: weltcup@engelberg.ch
strona www: www.weltcup-engelberg.ch

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz