Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Innsbruck

Dane:
Pe?na nazwa: Bergisel
Miasto: Innsbruck
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Punkt s?dziowski: 134 m
Rekord: 134.5 m
Aktualny rekordzista: HANNAWALD Sven
Data rekordu: 2002-01-04
Ilo?? skoczni w mie?cie: b.d.
Nachylenie progu: 11 st.
Wysoko?? progu: 4 m
D?ugo?? rozbiegu: 91.3 m
Nachylenie zeskoku: 37.8 st.
?rednia v na rozbiegu: 92 km/h
Rok konstrukcji: 1927
Pojemno?? stadionu: 26000
Info o Skoczni:

Skocznia Bergisel w Innsbrucku zosta?a zbudowana w 1927 r. Pierwszy rekord ustanowiony jeszcze tego samego roku w czasie konkursu inauguracyjnego przez Austriaka Heinricha Mayerla wynosi? 47,5 m. W 1928 r. obiekt zosta? zaopatrzony w wie?? startow?. Norweg Alf Andersen ustanowi? nowy rekord - 63 m. Specjalnie na M? w Narciarstwie Klasycznym w 1933 skocznia zosta?a przebudowana. W czasie imprezy pad? nowy rekord - Norweg Birger Ruud osi?gn?? odleg?o?? 74 metr闚. W 1941 w mie?cie odbywa? si? m?odzie?owy turniej pi?karski. Dwie ekipy graczy w?a?nie zwiedza?y zaniedban? ju? skoczni?, kiedy nagle run??a wie?a startowa. Kilka os鏏 zosta?o rannych, w tym 4 ?miertelnie. Po tym zdarzeniu obiekt zosta? kompletnie przebudowany. Podobnie jak w 1949 roku, po II wojnie ?wiatowej.

W 1953 po raz pierwszy odby? si? tu jeden z konkurs闚 Turnieju Czterech Skoczni. W 1964, przed Igrzyskami Olimpijskimi, skoczni? powi?kszono i dostosowano do nowoczesnych standard闚 i wymaga?. Przyznanie miastu prawa do organizacji jeszcze jednej olimpiady w 1976 przynios?o kolejne zmiany - ponowne powi?kszenie parametr闚 skoczni (co zaj??o 4 miesi?ce) oraz zaopatrzenie jej w betonow? wie??. W 1985 Bergisel go?ci? kolejne wielkie wydarzenie. W ramach M? w Narciarstwie Klasycznym Seefeld odby?y si? tu konkursy na du?ej skoczni. W nast?pnych latach profil obiektu by? nieznacznie modyfikowany i zaopatrywany w najnowsze rozwi?zania techniczne - jak si? okaza?o do czasu.

Ju? kilka lat temu skocznia zacz??a powoli odstawa? od wymog闚 FIS. W ko?cu sta?o si? jasne, ?e obiekt w takim stanie nie mo?e liczy? na przed?u?enie homologacji. Jednocze?nie pojawi?y si? problemy finansowe, kt鏎e oczywi?cie op?nia?y planowan? generaln? renowacj? obiektu. Konkurs w 2000 roku (w ramach TCS) odby? si? za specjalnym pozwoleniem FISu, jakoby na kredyt...
Dane Kontaktowe Klubu:

Forderverein Bergisel Springen
A-6020 Iiisbruck
Michael-Gaismair-Stra絽 10
Tel. :++43 (0) 664 / 300 33 33
Fax :++43 (0) 512 / 566 588

adres email: office@bergisel.info
strona www: www.bergisel.info

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz