Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Kuopio

Dane:
Pe?na nazwa: Puijo
Miasto: Kuopio
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Punkt s?dziowski: 135 m
Rekord: 135.5 m
Aktualny rekordzista: HARADA Masahiko
Data rekordu: 1998-01-01
Ilo?? skoczni w mie?cie: 5
Nachylenie progu: 10 st.
Wysoko?? progu: 2 m
D?ugo?? rozbiegu: 100 m
Nachylenie zeskoku: 35 st.
?rednia v na rozbiegu: 93 km/h
Rok konstrukcji: 1911
Pojemno?? stadionu: 21
Info o Skoczni:

Pierwszy konkurs skok闚 w Kuopio odby? si? jeszcze w XIX wieku, w 1886 roku. Jednak poprawnie skonstruowana skocznia zosta?a tu zbudowana ju? w wieku XX, a dok?adnie w 1901 roku i mia?a d?ugo?? 13,5 metra. Pierwsza skocznia na wzg鏎zu Puijo stan??a w 1911 roku. W 1926 powsta?a tam nowa - 29, a 3 lata p?niej - 45 - metrow?. W 1949 roku gotowa ju? by?a du?a skocznia. Jej pierwszy rekord, 86 metr闚, ustanowi? w 1951,w obecno?ci 51 000 widz闚 Matti Pietikaeinen. Jeszcze w tej samej dekadzie osi?gane tu odleg?o?ci zwi?kszy?y si? do 90, a p?niej do 100 metr闚. W latach 70 - tych obiekt zosta? wyposa?ony w mat? umo?liwiaj?c? oddawanie skok闚 latem. Wtedy to skocznia by?a centrum letniego treningu. A? do 1982 roku, kiedy specjalnie na M? Junior闚 zast?piono j? now?, r闚nie? du??. Te niezwykle wa?ne dla m?odych skoczk闚 zawody zosta?y rozegrane w 1983 roku.

Drugim prze?omowym wydarzeniem by? konkurs Pucharu ?wiata w 1995, kt鏎y odby? si? w?a?nie tutaj dzi?ki temu, ?e w Europie Centralnej, w przeciwie?stwie do Kuopio, brakowa?o ?niegu. 3 lata p?niej nast?pi?a inauguracja nowej, 120 - metrowej skoczni.

Od sezonu 1994/95 zawody P? odbywaj? si? tu regularnie - od 1998 na nowej, du?ej skoczni..
Dane Kontaktowe Klubu:

Puijon Hiihtoseura
Sirpa Nuutinen
Suurm輑ntie 85
70200 Kuopio
Tel: +358 (17) 261 69 22
Fax: +358 (17) 261 89 31
adres email: puijon.hs@koumbus.fi
strona www: www.puijonhiihtoseura.f

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz