Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Oslo

Dane:
Pe?na nazwa: Holmenkollen
Miasto: Oslo
Punkt konstrukcyjny: 115 m
Punkt s?dziowski: 128 m
Rekord: 132.5 m
Aktualny rekordzista: HANNAWALD Sven
Data rekordu: b.d.
Ilo?? skoczni w mie?cie: 2
Nachylenie progu: 11 st.
Wysoko?? progu: 2.92 m
D?ugo?? rozbiegu: b.d.
Nachylenie zeskoku: 34.45 st.
?rednia v na rozbiegu: 93 km/h
Rok konstrukcji: 1872
Pojemno?? stadionu: 120
Info o Skoczni:

Skocznia Holmenkollen stanowi wa?n? cz??? norweskiej i mi?dzynarodowej historii narciarstwa. Uwa?ana za symbol, nazywana nawet "?wi?t? g鏎?" Norwegii, zwyci?stwo na niej jest por闚nywane do wygrania Wimbledonu w tenisie.

Poprzedniczk? Holmenkollen by?a skocznia Husebybakken, gdzie ju? w latach 1879 - 1891 odbywa?y si? zawody. W?a?ciwa Holmenkollen zosta?a zbudowana w 1892. 31 stycznia tego roku 10 000 widz闚 obserwowa?o pierwszy doroczny konkurs Holmenkollrennet, z najd?u?szym skokiem 21,5 m! Tymczasem konstrukcja skoczni stawa?a si? coraz bardziej skomplikowana. W 1893, aby umo?liwi? oddawanie dalszych skok闚 zwi?kszono nachylenie zeskoku.

W 1914 powsta?a pierwsza wie?a startowa, nazwana "wie?? Babilonu". W 1922 i 23 skaka? tu, jeszcze jako ksi??e, p?niejszy kr鏊 Norwegii, Olav. W 1927, dzie? po dorocznych zawodach, run??a wie?a startowa. Po budowie nowej, 19 - metrowej mo?liwe sta?o si? skakanie na odleg?o?? prawie 50 metr闚. Pierwszy konkurs po wojnie odby? si? w 1946, w obecno?ci 100 000 kibic闚! W 1952 skocznia Holmenkollen go?ci?a uczestnik闚 Igrzysk Olimpijskich. Specjalnie na t? okazj? zbudowano pod skoczni? sta?e trybuny oraz obok lo?e s?dziowskie. Bicie rekord闚 nale?a?o tym razem do publiczno?ci, kt鏎a zjawi?a si? w ilo?ci 120 000 - 150 000.

Kolejne przebudowy mia?y miejsce przed nast?pnymi du?ymi wydarzeniami, kt鏎e si? tu odby?y: MS w 1966 i 1982. Ostatnich zmian dokonano w 1992, kiedy Holmenkollen ?wi?towa?a swoje setne urodziny. W sumie by?a ona przebudowywana 14 razy. Przesz?a d?ug? histori?: od prostej, kilkunastometrowej konstrukcji do o?wietlonego obiektu o K - 115.

W ca?ej jej historii tylko dwukrotnie odwo?ywano tu konkursy. Doroczne zawody, niemal drugie norweskie ?wi?to narodowe ko?cz? Turniej Norweski( Falun, Trondheim, Oslo). Holmenkollen jest te? popularna latem, dzi?ki znajduj?cemu si? pod ni? muzeum, wspania?emu widokowi rozciagaj?cemu si? na jej szczycie, oraz nape?nianemu wod? podn?u. Laureatami Medalu Holmenkollen przyznawanym za wielkie osiagni?cia w narciarstwie klasycznym byli m. in. Matti Nykanen, Jens Weissflog, Espen Bredesen i Kazuyoshi Funaki.

Jest to najstarsza skocznia na ?wiecie. Problemem doskwieraj?cym skoczkom jest do?? silny, cz?sto zmieniaj?cy kierunek wiatr. Odbywaj? si? tu konkursy Pucharu ?wiata ( w ramach Turnieju Skandynawskiego) oraz Pucharu Kontynentalnego.
Dane Kontaktowe Klubu:

Skiforeningen, Kongeveien 5
N-0787 Oslo
Tel.: +47 (22) 923 200
Fax: +47 (22) 923 250

adres email: skif@skiforeningen.no
strona www: www.skiforeningen.no

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz