Ma造szomania.com - Adam Ma造sz & Skoki Narciarskie
 

: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


"Super Express"

Skocz sam
Jeste? kibicem? Zagraj. Przedstawiamy dwie najpopularniejsze w naszym kraju gry o skokach narciarskich.
Deluxe Ski Jump 2.1
Wersja demo tej gry to od kilku lat najbardziej popularna gra o skokach narciarskich w Polsce.

Jej popularno?? znacznie wzros?a w momencie, gdy Adam Ma?ysz zacz?? wygrywa?. W tej wersji mamy do wyboru 4 skocznie narciarskie o szerokim przekroju - od K 105 do K 220. Obs?uga gry jest trudna (za pomoc? myszki), ale nikt przecie? nie powiedzia?, ?e to ?le...:) Po pewnym czasie ka?dy mo?e stan?? na podium. Gra ma prost? grafik?, ale jak na swoje 300 kb dobrze rozbudowan? opraw? d?wi?kow?. Mamy nawet mo?liwo?? nagrywania powt鏎ek ze swoich skok闚, a ?e istnieje mo?liwo?? ich wy?uskania i przes?ania Internetem, bardzo ?atwo mo?na pochwali? si? ?adnym skokiem - przed kolegami.

Oto fragment opisu, jak dobrze skoczy? - prosto z serwisu http://www.malyszomania.com:

"Od momentu, w kt鏎ym zapali si? zielone ?wiat?o, masz dok?adnie 15 sekund na oddanie skoku. Gdy zielone ?wiat?o zaczyna miga?, oznacza to, i? pozosta?o ci jeszcze 10 sekund. Je?eli przekroczysz dopuszczalny limit czasu, tw鎩 skok b?dzie niewa?ny. Wska?nik wiatru sygnalizuje ci obecny kierunek i si?? wiatru. Pr?dko?? jest podawana w metrach na sekund?.

Optymalne warunki to wiatr z przodu (1,5-3,5 m/s), lecz zmieniaj? si? nieco, w zale?no?ci od skoczni i stylu skakania. Kiedy s?dzisz, ?e wiatr jest odpowiedni i jeste? gotowy do skoku, kliknij lewy przycisk myszy. Gdy skoczek zbli?a si? do ko?ca rozbiegu, nale?y wykona? skok. Aby to uczyni?, nale?y wcisn?? jednocze?nie prawy i lewy przycisk myszy. Po wybiciu przycisk nale?y pu?ci?. W powietrzu musisz si? postara? o dobr? pozycj? do lotu i utrzyma? j?. Poruszaj?c delikatnie mysz? w d? i w g鏎? mo?esz kontrolowa? nachylenie cia?a skoczka. Korzystaj z wiatru!

Istniej? dwa sposoby l?dowania: na dwie nogi oraz telemark. Na dwie nogi l?duj w闚czas, gdy lecisz bardzo daleko. L?dowanie telemarkiem jest trudniejsze, lecz dzi?ki niemu uzyskasz wi?cej punkt闚 za styl. Je?li chcesz wykona? l?dowanie na dwie nogi, wystarczy wcisn?? lewy i prawy przycisk myszy jednocze?nie. Je?eli natomiast chcesz wykona? telemark, musisz klikn?? najpierw prawy, a po chwili lewy przycisk. Im d?u?sza przerwa mi?dzy poszczeg鏊nymi klikni?ciami, tym szerszy telemark. Mo?esz tak?e klika? przyciski w odwrotnej kolejno?ci. Deluxe Ski Jump zapami?tuje rekordy wszystkich 32 skoczni. Uwzgl?dniane s? tylko rekordy, kt鏎e uzyskano podczas oficjalnych zawod闚. Aby rekord by? wa?ny, zawodnik nie mo?e si? przewr鏂i?. Rekordy uzyskane przez zawodnik闚 sterowanych przez komputer nie s? brane pod uwag?".

Skoki narciarskie 2003
www.dobragra.pl, cena 19,90 z?
Gra "Skoki narciarskie 2003" ma podtytu? "Polski orze?". To chyba najlepsza w tej chwili symulacja sportu uprawianego przez Adama Ma?ysza. Wspania?a grafika 3D, dok?adny model lotu oraz mo?liwo?? rozwijania w?asnego skoczka i zarabiania pieni?dzy w trybie kariery.

"Polski orze?" to:
- Adam Ma?ysz jako jeden z zawodnik闚;
- tryb kariery zawieraj?cy Puchar ?wiata, Turniej Czterech Skoczni oraz Loty narciarskie;
- rozgrywka dla kilku os鏏 w Internecie oraz w sieci lokalnej;
- realistyczna grafika 3D na enginie RenderWare (u?yta w hitach GTA III T oraz Tony Hawk's Pro Skater 3 T);
- zmienne warunki atmosferyczne na 27 skoczniach z ca?ego ?wiata;
- nowe opcje rozwoju w?asnego zawodnika i wi?cej sprz?tu narciarskiego w sklepach;
- 1000 nowych komentarzy znanych komentator闚 telewizyjnych.Surfuj z naszym Adamem

Je?li masz dost?p do Internetu, nie musisz czeka? na skoki narciarskie do weekendu! Oto, co dla Ciebie znale?li?my.

www.malysz.interia.pl
Oficjalna strona Adama Ma?ysza. Na niej m.in. bardzo atrakcyjny sklep z gad?etami zwi?zanymi z Adamem Ma?yszem. Pocz?wszy od d?ugopis闚 i breloczk闚, po koszulki. Poza tym pe?ny zestaw informacji o naszym mistrzu.

www.malyszomania.com
Naszym zdaniem najpe?niejszy i najciekawszy serwis po?wi?cony skokom narciarskim oraz Adamowi Ma?yszowi. Informacje s? czytelnie pogrupowane, wszystko aktualne i ciekawie podane. Polecamy!

Inne strony o skakaniu
www.skijumping.pl
www.skispringen.com.pl
www.skoki.pl


Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz