: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. I
: Wspomnienia z Sapporo W. Fortuny cz. II
: Wywiad z Andreasem Kuettelem
: Wywiad z Jernejem Damjanem
: Wywiad ze Stefanem Hula
: Wywiad z Gregorem Schlierenzauerem


Wspomnienia z Sapporo - trenerzy o mistrzu

29.01.2008 godz.: 17:30 [Jakub Kr鏊ikowski]

Wojciech FortunaJakby drugim etapem spotkania w restauracji "Odskocznia" by?o oddanie g?osu wielkim trenerom - Januszowi Forteckiemu i Janowi G?siorowskiemu, kt鏎zy prowadzili Wojciecha Fortun? przez jego ca?? karier?, sprawuj?c nad nim najznakomitsz? opiek?. Jak powiedzia? Wojciech Fortuna - "Gdyby nie Ci trenerzy, nie by?oby tego wszystkiego co osi?gn??em".

Janusz Fortecki to jeden z najwybitniejszych trener闚 w historii polskich skoczk闚 narciarskich. W 1969 r. obj?? stanowisko trenera kadry narodowej skoczk闚. Pozosta? na nim do 1976 r., czyli przez siedem lat. Lata 70., czyli okres w kt鏎ym Janusz Fortecki by? trenerem kadry narodowej by?y bardzo dobre dla polskich skok闚. Z?oty medal Fortuny nie by? jedynym zdobytym w tym okresie: w 1970 r. na Mistrzostwach ?wiata FIS w Szczyrbskim Jeziorze br?z wyskaka? Stanis?aw G?sienica Daniel. Jednak sukces Wojciecha Fortuny w Sapporo by? najwi?kszym osi?gni?ciem trenera Forteckiego.

"Ja mia?em wielkie szcz??cie. Przy po??czeniu wsp?pracy z trenerem klubowym Panem Janem G?siorowskim i talentem Wojtka, to wszystko zaowocowa?o z?otym medalem olimpijskim. Jednak bohaterem tego dzie?a by? Wojtek Fortuna. Jeszcze raz mu z tego miejsca gratuluje" - powiedzia? na sam pocz?tek Janusz Fortecki.

Dalej przeszed? ju? do komplementowania Wojciecha Fortuny."Najwi?kszym atutem jego by?a ambicja. Jak kto? daleko skoczy? to on wtedy m闚i? ?e skoczy tak samo, a mo?e nawet lepiej. Jego s?owa nie raz przekracza?y mo?liwo?ci jakimi dysponowa?. Dodatkowo by? bardzo dobry technicznie. Mia? bardzo silne odbicie oraz p?ynnie i dynamicznie radzi? sobie w powietrzu. Jedynym mankamentem by?o l?dowanie co nie raz rzutowa?o na ko?cowe noty. Jednak?e nigdy nie spotka?em na swojej drodze trenerskiej tak ambitnego ch?opaka"

Trener Fortecki nigdy du?o nie m闚i? o swoich osi?gni?ciach, tak?e o tych z Sapporo. Zawsze twierdzi? ?e poprostu spe?nia? swoj? powinno??. Tym razem tak?e bardzo kr鏒ko opisa? tamte zawody.

"Z?oty medal po cz??ci wywalczy? nam japo?ski s?dzia, kt鏎y prawid?owo oceni? skok Wojtka, daj?c mu not? 17,5 punktu. Nie mniej trzeba oceni? ?e by? wtedy w wyj?tkowo wysokiej formie, powiem nawet ?yciowej. Ja osobi?cie wewn?trznie bardzo chcia?em ?eby zdoby? zdoby? medal. W sporcie jak i w ?yciu trzeba mie? szcz??cie - to nam dopisa?o. Do?? sporo pomaga? nam znajomy s?dzia z Rosji, kt鏎y przed drugim skokiem, kiedy rozbieg by? mocno zniszczony, powiedzia? takie s?owa - "Nie martwcie si?, reszta te? s?abo skoczy". I mia? racj?. To podczas Igrzysk by?a jedyna wsp?praca polsko - rosyjska"

Nast?pnie do g?osu doszed? Jan G?siorowski - klubowy trener Wojciecha Fortuny, klubu Wis?a Gwardia Zakopane.

"Nie by? to anio?ek, bywa? nawet momentami niezno?ny (?miech). By?y sytuacje kiedy trudno by?o go doprowadzi? do porz?dku. By?y spi?cia jak wtedy gdy ucieka? przed trenerem skacz?c z dachu, dlatego ?e nie chcia? si? z trenerem spotka? bo zabalowa?" - rozpocz?? szczerze i humorystycznie Jan G?siorowski.

Gdyby nie zawzi?cie trener闚 Forteckiego i G?siorowskiego, Wojciech Fortuna nie pojecha?by na Igrzyska do Japonii.

"Je?li chodzi o start Wojtka na Igrzyskach to by? to czysty przypadek. Uwarunkowania by?y wtedy bardzo specyficzne. Mimo ?e Wojtek by? w najwy?szej formie z polskich skoczk闚 MKOL nie widzia? go w dru?ynie. Wszystko sprowadza?o si? do tego ?e nie mia? znacz?cych wynik闚 mi?dzynarodowych. Tak wi?c przed samymi Igrzyskami postanowili?my zorganizowa? wewn?trzne zawody, nie maj?ce miejsca w kalendarzu. I oczywi?cie pewnie wygra? Wojtek. By?o to zaledwie 4 dni przed rozpocz?ciem Igrzysk Olimpijskich. Ten konkurs na szcz??cie zawa?y? na ostatecznej decyzji MKOL i GKKF o tym ?e Fortuna jedzie do Japonii. Podkre?lam jeszcze raz - nie by?oby medalu olimpijskiego gdyby nie nasza desperacja" - wyja?ni? Jan G?siorowski

A jak por闚na? skoki i podej?cie do skok闚 Fortuny, do aktualnie skacz?cych polskich skoczk闚?

"Wojtek by? pracowity i szalenie zawzi?ty, a przede wszystkim by? odwa?ny i bojowy. Tego brakuje naszym skoczkom, kt鏎zy aktualnie skacz?. Gdyby si? mniej bali i naprawd? atakowali te narty, kt鏎e naprawd? trzymaj?, skakaliby o pi?? metr闚 dalej. S? to te opory psychiczne, wewn?trzne, kt鏎e zawodnik musi pokona? ?eby dobrze skaka?. A Wojtka dos?ownie trzeba by?o hamowa?. By?y momenty ?e zabrania?em mu i?? na skoczni?. Ba?em ?e przyjdzie przetrenowanie. Aktualnie mamy bardzo ma?y zaplecze. Zach?ystywanie si? tym ?e mamy jednego Mura?k?, z kt鏎ego nie za bardzo mo?e co? by? jak b?dzie taka presja ze strony ?rodk闚 masowego przekazu. To jest za du?o na tak m?odego ch?opca ?eby to wytrzyma?. Mieli?my Mateusza Rutkowskiego, kt鏎y by? mistrzem ?wiata junior闚 te? z tutejszego klubu, ale zgubi?y go pieni?dze i sponsorzy. Nie ma takiej mo?liwo?ci ?eby kto? tego nie pilnowa? i regulowa?. Dzi? jest poprostu za du?a swoboda, kt鏎? dostaje m?ody skoczek. ?ywio? doprowadza do tego ?e zawodnik sobie nie radzi i ginie. S? to bardzo delikatne sprawy zw?aszcza w takim miejscy jak Zakopane czy okolice. To s? wszystko ch?opcy ze wsi i z nimi naprawd? trzeba ostro?nie je?li chodzi o pieni?dze" - zako?czy? trener Jan G?siorowski

Komentarze

ok

spoks ik


a

sda


JUSTYNA

b?DZIE DOBRZE


+ Dodaj komentarz

Nick:

Tre嗆:

Skr鏒

-06.11.2012, 09:54 - Polacy trenuj? w N...

-06.11.2012, 09:45 - Bilety na P? w Zak...

-06.10.2012, 14:24 - "W?r鏚 Polak闚 zaw...

-12.07.2012, 08:20 - Dodatkowa atrakcja...

-10.06.2012, 11:59 - Blokada Wielkiej K...

-05.06.2012, 10:23 - Ma?ysz nie zasi?dz...

-12.05.2012, 14:17 - Ma?ysz kandydatem ...

-28.02.2012, 19:58 - PK w Wi?le: Manuel...

-28.02.2012, 18:44 - Zniszczo? i Mura?k...

-06.02.2012, 20:22 - Wywiad z Krzysztof...

Strona i ca豉 jej zawarto嗆 jest w豉sno軼i ©2001-2010 Ma造szomania.com
Wszelkie prawa zastrze穎ne.

Oskryptowanie:ㄆkasz Kokoszkiewicz